Ahoy Hoi An Boutique
Resort & Spa

SIMPLE- ECO- LUXURY

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù bạn đang đặt phòng hay chỉ là một khách hàng tiềm năng duyệt trang web của chúng tôi (“Trang web”) và xem tài sản/dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn tin tưởng rằng thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi đang được quản lý và bảo vệ đúng cách .

Chính sách Bảo mật này được ban hành bởi Ahoy HoiAn Boutique Resort and Spa, bao gồm công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của nó, và bao gồm thông tin được Khách sạn thu thập và sử dụng trong quá trình kinh doanh. Thông tin của bạn có thể được Khách sạn thu thập và sử dụng thông qua việc bạn sử dụng Trang web này. Chúng tôi đã chuẩn bị Chính sách quyền riêng tư này để giải thích thêm về cách chúng tôi thu thập và quản lý thông tin của bạn.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn sử dụng Trang web, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin khác nhau để nhận dạng cá nhân bạn. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt phòng thông qua hệ thống đặt phòng của chúng tôi hoặc lưu trú tại Khách sạn. Thông tin được thu thập trong quá trình đặt phòng và trong thời gian lưu trú của bạn có thể bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và doanh nghiệp, số điện thoại, quốc tịch và thông tin thẻ thanh toán của bạn; Và
  • Thông tin như các ưu tiên về thời gian lưu trú và phòng được thực hiện trong quá trình đặt phòng của bạn, chẳng hạn như loại phòng ưa thích của bạn và các yêu cầu cụ thể đối với Khách sạn.

Thông tin này có thể được cung cấp trực tiếp cho chúng tôi khi bạn đặt phòng thông qua hệ thống đặt phòng của chúng tôi, thông qua các trang web của chúng tôi, trực tiếp tại khách sạn hoặc thông qua các ứng dụng di động. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể nhận được thông tin này từ bên thứ ba, chẳng hạn như khi bạn đặt phòng qua một công ty du lịch trực tuyến hoặc trang web đặt phòng khách sạn.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ bạn khi bạn duyệt Trang web, sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc tham gia một số dịch vụ tại Khách sạn, chẳng hạn như dịch vụ internet không dây. Trong những trường hợp này, thông tin như thông tin quốc gia, địa chỉ giao thức internet (“IP”), địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện và các đặc điểm khác về hệ thống hoặc thiết bị của bạn có thể được thu thập tự động. Thông tin này có thể được thu thập cho các mục đích chức năng cũng như để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng các dịch vụ này. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để phân tích thống kê và xu hướng tổng hợp, đồng thời để hiển thị cho bạn các quảng cáo và thông điệp phù hợp hơn. Việc sử dụng Trang web cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn ở máy chủ tên miền, loại máy tính và loại trình duyệt web cũng như thông tin liên quan khác về trải nghiệm trực tuyến và việc sử dụng Trang web của bạn.

THÔNG TIN LƯU TRỮ TRÊN MÁY TÍNH CỦA BẠN (“COOKIES”).

Khi bạn truy cập Trang web này, Khách sạn có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính của bạn. Thông tin này sẽ ở dạng “cookie” hoặc tệp tương tự và có thể giúp chúng tôi duy trì và cải thiện Trang web này. “Cookie” là một lượng nhỏ dữ liệu được máy chủ Web chuyển đến trình duyệt của bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ cung cấp cookie cho bạn. Nó hoạt động như thẻ nhận dạng của bạn, ghi lại những thứ như địa chỉ Internet, mật khẩu và tùy chọn. Khi bạn truy cập lại trang web, cookie sẽ cho phép trang web đó nhận ra trình duyệt của bạn. Nó không thể được thực thi dưới dạng mã hoặc cung cấp vi-rút. Với hầu hết các trình duyệt Internet, bạn có thể xóa “cookie” khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn tất cả “cookie” hoặc nhận cảnh báo trước khi “cookie” được lưu trữ. Vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của bạn để tìm hiểu thêm về các chức năng này.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY: Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ bạn chủ yếu để hoàn thành đặt phòng khách sạn của bạn. Trước khi bạn lưu trú, điều này có thể bao gồm việc gửi thông tin của bạn đến Khách sạn hoặc gửi cho bạn thông tin liên lạc trước khi lưu trú. Sau khi bạn lưu trú, chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng và thông tin liên lạc sau lưu trú để nhận phản hồi về trải nghiệm của bạn.

Trong một số trường hợp khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc khi luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị (có thể bao gồm tin nhắn văn bản) cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên quan đến thời gian lưu trú của bạn để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu trên trang web của chúng tôi hoặc trên trang web của bên thứ ba hoặc để gửi cho bạn thông báo phù hợp hơn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và xu hướng tổng hợp để đánh giá và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, lên kế hoạch cho các địa điểm và dịch vụ khách sạn mới cũng như các nghiên cứu thị trường khác.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với Khách sạn mà bạn đang ở để hoàn thành đặt phòng của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba hoặc sản phẩm của bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, tùy theo yêu cầu về sự đồng ý của địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng có thể hỗ trợ chúng tôi thực hiện các chiến dịch tiếp thị khác nhau. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba để mở rộng các ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Bất kỳ bên nào như vậy sẽ cần phải đồng ý tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của chúng tôi trước khi chúng tôi cung cấp thông tin cho họ.

Ngoài các mục đích được mô tả ở trên, chúng tôi không chia sẻ thông tin lưu trú của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như:

  • khi chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là do luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ sự an toàn của khách, nhân viên, công chúng hoặc tài sản của Khách sạn;
  • khi việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ thủ tục tư pháp, lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, trát hoặc thủ tục pháp lý; vàng
  • trong trường hợp sáp nhập, bán tài sản hoặc các giao dịch liên quan khác.

Có thể có những lúc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, ví dụ: nếu bạn chọn tham gia một trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng của chúng tôi, hãy đăng ký để nhận bản tin hoặc các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt khác, tải xuống một trong các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc tham gia một trong những dịch vụ khác của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bạn để điều hành và quản lý cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc dịch vụ tương ứng mà bạn đã chọn tham gia. Thông tin được thu thập có thể bao gồm các chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn, cũng như một số thông tin nhân khẩu học. Trong từng trường hợp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn theo cách phù hợp với các nguyên tắc chung được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn.

TRUYỀN DỮ LIỆU

Vì Khách sạn được liên kết với các khách sạn khác thuộc sở hữu của các công ty liên kết, thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đặt phòng hoặc thông qua việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác có thể được chuyển đến bất kỳ tổ chức và khách sạn liên kết nào của chúng tôi trên toàn thế giới cho các mục đích thực hiện hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ này.

THÔNG TIN CHO THUÊ VÀ DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể nhận thông tin về vị trí của bạn trong quá trình và với mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ được mô tả ở trên thông qua việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi và đã đồng ý chia sẻ thông tin vị trí của bạn với chúng tôi, thì thông tin này có thể được thu thập thông qua công nghệ GPS hoặc Bluetooth để cho phép chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn, chẳng hạn như ưu đãi và khuyến mãi tùy chỉnh. Ngoài việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể nhận thông tin vị trí từ các mạng không dây hoặc tháp di động ở gần thiết bị di động của bạn, thông qua địa chỉ giao thức internet (“IP”) của bạn hoặc thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tại các khách sạn của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ internet không dây. Chúng tôi cũng có thể có quyền truy cập vào thông tin vị trí mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như khi bạn “tweet” vị trí của mình. Tùy chọn vị trí của bạn có thể được đặt hoặc sửa đổi ở cấp thiết bị hoặc thông qua sửa đổi cài đặt của bạn với nền tảng truyền thông xã hội có liên quan.

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Chúng tôi có thể sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác nhau, chẳng hạn như nút “Thích” của Facebook trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Một số thông tin có thể được chia sẻ hoặc cung cấp cho chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng các tính năng này cùng với các dịch vụ và chương trình của chúng tôi. Tùy thuộc vào cài đặt tài khoản và quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cũng có thể xem thông tin mà bạn đăng khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội này cho dù bạn có đang sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi hay không. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào hoàn cảnh, chúng tôi có thể liên hệ với bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội này. Thông tin bạn đăng trên các trang truyền thông xã hội cũng như các biện pháp kiểm soát xung quanh những tiết lộ này được điều chỉnh bởi các chính sách tương ứng của các bên thứ ba này.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bảo mật và an toàn của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để làm điều này, các biện pháp an ninh kỹ thuật, vật lý và tổ chức được đưa ra để bảo vệ chống lại mọi truy cập trái phép, tiết lộ, làm hỏng hoặc mất thông tin của bạn. Việc thu thập, truyền và lưu trữ thông tin không bao giờ có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn, tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ an ninh thích hợp được áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn.

QUẢN LÝ ƯU ĐÃI VÀ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có sẵn các công cụ cần thiết để kiểm soát thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả cách chúng tôi liên lạc với bạn. Điều quan trọng nữa là bạn phải liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin của mình nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc thay đổi.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông qua việc cung cấp các dịch vụ được mô tả ở trên, chúng tôi và trong một số trường hợp, các đối tác bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể liên lạc với bạn liên quan đến việc đặt chỗ hoặc để hỗ trợ bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp.

Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi là không chính xác và cần phải thay đổi hoặc bạn muốn xóa một số thông tin nhất định, thông tin của bạn có thể được cập nhật trên Trang web hoặc bằng cách liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng tại Khách sạn. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, có thể không xóa được một số thông tin nhất định của bạn. Trong các trường hợp khác, chúng tôi không thể xóa một số thông tin nhất định được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc đã được cung cấp cho bên thứ ba liên quan đến các dịch vụ được thảo luận trong Chính sách quyền riêng tư này.

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA

Cư dân California có thể yêu cầu danh sách các bên thứ ba nhất định mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ. Bạn có thể thực hiện một yêu cầu mỗi năm dương lịch. Trong yêu cầu của bạn, vui lòng chứng thực rằng bạn là cư dân California và cung cấp địa chỉ hiện tại ở California để phản hồi. Bạn có thể yêu cầu thông tin này bằng văn bản bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương pháp được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi”. Vui lòng đợi tối đa ba mươi (30) ngày để nhận được phản hồi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC

Các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web được duy trì và/hoặc kiểm soát bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm đối với các trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba này vì các thông lệ về quyền riêng tư của họ có thể khác với của chúng tôi.

NHỮNG ĐỨA TRẺ

Các trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi

 

TRẺ EM

Các trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc phát hiện ra rằng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đã được thu thập không đúng cách, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin đó. Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể có một chiến dịch hoặc chương trình nhắm mục tiêu đến trẻ em. Trong những trường hợp này, chi tiết về thực hành thông tin sẽ được trình bày trong các điều khoản và điều kiện của chương trình hoặc chiến dịch.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung Chính sách quyền riêng tư này để tuân thủ môi trường pháp lý đang phát triển hoặc nhu cầu kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này, tuân theo bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào.

Scroll to Top